Studiefonds

Home/Studiefonds

Audax Studiefonds

Het Studiefonds is opgericht in 1993 en heeft tot doel financiële ondersteuning in de studiekosten te bieden aan kinderen en/of pleegkinderen van medewerkers van Audax, die een voltijdse (beroeps)opleiding volgen in Nederland of België.

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor een studiebijdrage staan vermeld in het Studiefonds reglement.

Voor inlichtingen of het toesturen van het reglement, kunt u contact opnemen met de administratie van het Studiefonds via email: studiefonds@www.ontwikkelaudax.serv10.wpbouwlocatie.nl of telefonisch via het Service Centrum P&O: 0031 161-457200.