Werknemersparticipatie

Home/Werknemersparticipatie

Sinds 1993 delen de werknemers van Audax via een werknemersparticipatie voor een deel direct in de resultaten van Audax. Dit is gerealiseerd door de uitgifte van certificaten van aandelen. Certificaathouders kunnen op deze manier profiteren van de financiële resultaten die Audax boekt.

De werknemers kunnen certificaten verkrijgen van de Audax Werknemersparticipatie B.V. (afgekort AWP), die op haar beurt direct deelt in het resultaat van Audax. Het bezit van certificaten betekent voor onze werknemers dat zij naast de normale arbeidsverhouding een extra eigen financieel belang hebben bij een goede gang van zaken van Audax. Eén maal per jaar wordt een ‘interne beurs’ georganiseerd, waarbij men certificaten voor verkoop kan aanbieden of certificaten kan kopen.